Echipa

Echipa Neoconsult este formată din 20 de evaluatori autorizati cu vastă experienţă. Acoperim toate specializările în domeniul evaluării, respectiv evaluarea proprietăţilor imobiliare, a echipamentelor...

Echipa

Echipa Neoconsult este formată din 20 de evaluatori autorizati cu vastă experienţă. Acoperim toate specializările în domeniul evaluării, respectiv evaluarea proprietăţilor imobiliare, a echipamentelor şi afacerilor. Toţi membrii echipei sunt preocupaţi de pregătirea profesională continuă, de cunoaşterea ultimelor cerinţe ale Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS) şi a celor de raportare financiară (IFRS).

Echipa este coordonată de evaluatorii cei mai experimentaţi, membri acreditaţi ANEVAR, 2 dintre aceştia fiind şi membri Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Neoconsult oferă servicii profesionale bazate pe Standardele şi recomandările ANEVAR precum şi prevederile actelor normative ce au incidenţă în domeniul evaluării.